ile wynoszą alimenty-jak obliczyć

Alimenty zasądzane na dziecko mogą mieć różną wysokość.


Jeśli zadajesz sobie pytania: "Ile wynoszą alimenty? Jak je określić, ustalić, obliczyć? Ile powinny wynosić alimenty na 7-letnie dziecko? Jakie alimenty zasądzane są w Lublinie?" to trafileś we właściwe miejsce.


Przedstawię Ci pokrótce zasady dotyczące ustalania wysokości alimentów na dziecko

I. Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Nie istnieje ogólnie ustalona kwota alimentów na dziecko w określonym wieku, czy mieszkające w danym mieście.

    Wysokość zasądzonych na dziecko alimentów zależna jest od dwóch kwestii:
  • tego, ile pieniędzy potrzebuje dane dziecko
  • tego, ile jest w stanie zarobić rodzic mający płacić alimenty?
  • Zwróć uwagę, że napisałam o możliwościach zarobkowych rodzica, nie zaś o aktualnych jego zarobkach.

II. Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Niezależnie od powyższego, w pozwie trzeba wskazać przecież konkretną kwotę alimentów. Jak ją obliczyć?


Odnośnie potrzeb dziecka, najłatwiej przygotować ich ogólne zestawienie . Przyładowymi kategoriami będą: odzież, wyżywienie, szkoła. Natępnie należy wskazać miesięczne koszty przy poszczególnych pozycjach.


Pamiętaj przy tym, że każdy z rodziców ma obowiązek zaspokajać potrzeby dziecka. Nie oznacza to jednak, że zawsze kwotę miesięcznych wydatków będziemy dzielić na 2. Rodzic, który mieszka z dzieckiem i sprawuje nad nim stałą opiekę realizuje tym samym część swojego obowiązku alimentacyjnego. Świadczenia alimentacyjne obejmują bowiem środki utrzymania i środki wychowania w formie pieniężnej lub w naturze. Nie zawsze zatem jeśli koszty wychowania i utrzymania dziecka wynosi 1200 zł każdy z rodziców będzie zobowiązany do pokrywania kwoty po 600 zł.


Co do możliwości zarobkowych rodzica możesz opierać się na jego dochodach wykazanych umową czy PITem lub porównać jego kwalifikacje, umiejętności i wykazać, że może on mieć znacznie większe możliwości zarobkowe niż jego aktualne wynagrodzenie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie zapraszam na indywidualne spotkanie