pieniądze- ile kosztuje rozwód-Lublin

Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje rozwód musisz wiedzieć, że w sprawach rozwodowych występują dwie grupy kosztów. Pierwsza związana jest z opłatami sądowymi, druga zaś z kosztami zastępstwa procesowego przez pełnomocnikaI. Ile kosztuje rozwód? (opłaty sądowe)

Podstawowym kosztem związanym z rozwodem jest konieczność uiszczenia kwoty 600 zł tytułem opłaty od pozwu.

W sytuacji gdy powód nie jest w stanie uiścić powyższej opłaty sądowej, może złożyć wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych w całości lub części.

Jeśli sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa stron bez orzekania o winie zwróci powodowi kwotę 300 zł. W takiej sytuacji dodatkowo może nakazać pozwanemu zwrócić 150 zł powodowi. Finalnie zatem koszt rozwodu bez orzekania o winie wyniesie 150 zł dla każdej ze stron.

    Inne możliwe koszty to m.in.:
  • 1.000,00 zł, a w przypadku zgodnego projektu podziału majątku 300,00 zł- opłata sądowa od wniosku o podział majątku
  • 5% rocznej wartości świadczenia - opłata sądowa od wniosku o zasądzenie alimentów dla współmałżonka (przykładowo: 300 złotych x 12 miesięcy = 3600 złotych x 5% = 180 złotych opłaty sądowej)
  • 200 zł- opłata sądowa od wniosku o eksmisję małżonka

II. Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód? (koszty zastępstwa procesowego)

Udział adwokata w sprawie rozwodowej nie jest obowiązkowy. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na specyfikę tego postępowania dobrze jest mieć po swojej stronie profesjonalnego i doświadczonego doradcę. Dlaczego? Przeczytaj tutaj o tym jak adwokat może pomóc w sprawie rozwodowej.

Nie istnieje ogólny cennik prowadzenia spraw rozwodowych przez adwokatów. Każda z nich jest bowiem zupełnie inna i wymaga różnego nakładu pracy. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

Teraz już wiesz ile kosztuje rozwód. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprawach rozwodowych i uzyskać wsparcie adwokata zapraszam na indywidualne spotkanie